संपर्क

शिरूर तालुका.कॉम
तेजस फडके -9766117755 / 9423020103
सतीश केदारी -  8805045495
संपत कारकूड - 9823561922
Email : - shirurtaluka@gmail.com


विभागीय कार्यालय-
www.shirurtaluka.com
गाळा नं. 25, महागणपती देवस्थान बाजार संकुल,
रांजणगाव गणपती, ता. शिरूर, जि. पुणे. पिन- 4122019
मोबाईलः 9766117755

सिक्यूरिटी कोड

सिक्यूरिटी कोड टाका
  • 1

बाबूराव पाचर्णे विरुध्द अशोक पवार अशी तुल्यबळ लढत होणार आहे. दोघांमध्ये जड पारडे कोणाचे?
 बाबूराव पाचर्णे
 अशोक पवार
 अन्य