तुमच्या प्रतिक्रीया

सिक्यूरिटी कोड

सिक्यूरिटी कोड टाका

शिरूर तालुक्यातील आरोग्य विभागांची दुरावस्था झाली आहे, असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही