तुमच्या प्रतिक्रीया

सिक्यूरिटी कोड

सिक्यूरिटी कोड टाका
  • 1

शिरूर तालुक्यातील अवैध धंदे कायमस्वरूपी बंद होतील, असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही