तुमच्या प्रतिक्रीया

सिक्यूरिटी कोड

सिक्यूरिटी कोड टाका

शिरूर तालुक्यातील 'काही' रुग्णालयांमध्ये निष्काळजीपणा केला जातो, असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही