ऍड. दिलीप भटकू करंजुले

नाव - ऍड. दिलीप भटकू करंजुले
पत्ता - सुरजनगर, शिरुर, ता. शिरुर, जि. पुणे.
जन्मतारीख - १३/०७/१९६५
मो. नं. - 9822004599
इमेल - advkaranjule@gmail.com
शिक्षण - B.Com, L.L.B
आवड - समाजसेवा

आणखी >>

ऍड. अमित विलास खेडकर

नाव - ऍड. अमित विलास खेडकर
पत्ता - ३०४७, मुंबई बाजार, घोडनदी, ता. शिरुर, जि. पुणे.
जन्मतारीख - 23/09/1984
मो. नं. - 9970444470 / 9422303306
इमेल - adv.amitkhedkar@gmail.com
शिक्षण - BSc.; L.L.B, D.L.L
आवड - समाजसेवा

आणखी >>

ऍड. विकास दत्तात्रय कुटे

नाव - विकास दत्तात्रय कुटे
शिक्षण - बी.एम.एल.; एल.एल.एम.
जन्म तारीख- ८ नोव्हेंबर १९८६
पत्ता - मु. पो. रांजणगाव गणपती, ता. शिरुर, जि. पुणे.
मोबाईल नंबर -  ९७३०३०७३७३
ई-मेल- vickyjustice30@yahoo.co.in
रक्तगट -  B +ve
व्यवसाय - वकिली

आणखी >>
  • 1