- शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती बाजारभाव...

शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती शिरूर, जि. पुणे
मुख्ययार्ड शिरूर (आवक व दर क्विंटलचे)
दूरध्वनीः ०२१३८-२२२१४०
दिनांकः 18 सप्टेंबर 2017

 अ.नं.

शेतमालाचे नाव

आवक क्विंटल

कमीत कमी दर

जास्तीत जास्त दर

सरासरी दर

 1

 मुग

46

3000

 5000

4000

 2

 बाजरी

 56

 1050

 1431

1150

 3

 ज्वारी

04

 1500

 1565

1565

 4

 हरबरा

06

 3900

5100

4800

 5

 गहु

11

 1500

 1700

1550

 6

चवळी

02

 3500

3500 3500

 7

 वाल

 04

 2500

4000

4000

8


       
9
         
10          
11    


12      
 
           
  एकूण 129
 
   

संबंधित लेख

  • 1

शिरूर तालुक्यातील अवैध धंदे कायमस्वरूपी बंद होतील, असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही