• 1

रांजणगाव एमआयडीसीत नोकरीच्या नावाखाली स्थानिकांचीही फसवणूक झाली आहे काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही