बातम्या :

 
  • 1

रांजणगाव एमआयडीसी कंपन्यांत स्थानिकांना रोजगारापासून डावलले जात आहे, असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही