धामारी- डफळापूर येथील ओड्याजवळ जखमी झालेल्या मोरास वनविभागाच्या ताब्यात देताना ग्रामस्थ. (छायाचित्र- सुभाष शेटे)

बातम्या :

 

शिरूर तहसील कार्यालयात मुद्रांक विक्रेत्यांची मनमानी सुरू आहे, असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही