अमजद इस्माईल पठाण

नाव - अमजद इस्माईल पठाण
पत्ता - सय्यद बाबा नगर, शिरुर, ता.शिरुर, जि. पुणे.
जन्मतारीख - २२ फेब्रुवारी १९८९
मो. नं. - 9637786475
इमेल - amjadpathan6876@gmail.com
शिक्षण - १० वी पास
आवड - समाजसेवा

आणखी >>

श्री. योगेश विठ्ठल ओव्हाळ

नाव - योगेश विठ्ठल ओव्हाळ
पत्ता - शिंदोडी, ता. शिरुर, जि. पुणे.
जन्मतारीख - १०/१२/१९७९
मो. नं. - 9822335877
ईमेल - ovhalbhau@gmail.com
शिक्षण - १० वी
आवड - समाजसेवा

आणखी >>

श्री. किशोर बाळासाहेब गायकवाड

नाव - किशोर बाळासाहेब गायकवाड
पत्ता - मु.पो. कोंढापुरी, ता. शिरुर, जि. पुणे.
जन्मतारीख - १२ जुन १९८६
मोबाईल - ९७६६९५९९९९
ईमेल - kishorgaikwadpatil@gmail.com
शिक्षण - एम. कॉम, एमबीए (मार्केटींग), एमबीए (एच.आर.)

आणखी >>

दुकानदाराने चिमुकलीला चॉकलेट नाकारणे योग्य आहे का? दुकानदारावर कारवाई व्हावी काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही