श्री. खुशालचंद भागचंद बोरा

नाव : श्री. खुशालचंद भागचंद बोरा
पत्ता : विठ्ठलनगर, शिरुर, ता.शिरुर, जि. पुणे.
जन्मतारीख : १७/०२/१९५८
मो. नं. : ९८२२०४८५५८,९८२२५७५५८८
इमेल : kbbora03@gmail.com, kbmanav.goseva@gmail.com
शिक्षण : ११वी
आवड : समाजसेवा

आणखी >>

श्री. राहुल बाळकृष्ण कदम

नाव - राहुल बाळकृष्ण कदम
पत्ता - शिरसगाव काटा, ता. शिरुर, जि. पुणे.
जन्मतारीख - 09/11/1984
मो. नं - 9881527107
शिक्षण - १२ वी पास
आवड - समाजसेवा
व्यवसाय - शेती, दुग्धव्यवसाय

आणखी >>

श्री. नितीन अर्जुन थोरात

नाव - नितीन अर्जुन थोरात
पत्ता - मु.पो. आमदाबाद, ता.शिरुर, जि.पुणे.
जन्मतारीख - १२ जानेवारी १९७६
मो. नं.  - 7709899986 / 7387656445
इमेल -ni3thoratanna@gmail.com
शिक्षण - G.D.Art,D&P
आवड -
वृक्ष लावणे, वाचन, चांगल्या विचारांच्या समूहाबरोबर काम करणे, समाजसेवा.

आणखी >>

शिरूर तालुक्‍यात किराणा दुकानदारांकडून चढ्या भावाने मालाची विक्री होत आहे काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही