गाव - कारेगाव

सरपंच उपसरपंच
सरपंच - श्री. किसन लक्ष्मण नवले; ८४४६४४७०७५
उपसरपंच - श्री. नवनाथ कुंडलिक नवले; ९९७५६०२९४७
गावची लोकसंख्या - ३११२
दूरध्वनी क्रमांक - ०२१३८- ६४५३२१
तलाठी - उपलब्ध नाही
ग्रामसेवक - श्री. विजय आबासाहेब जगताप; ९७३०४६६५९५

ग्रामपंचायत कारेगाव
सरपंच-   श्री. किसन लक्ष्मण नवले; ८४४६४४७०७५
उपसरपंच- श्री. नवनाथ कुंडलिक नवले; ९९७५६०२९४७
सदस्य- 

 • सौ. दुर्गा शिवाजी नवले - ९७३०९९५५५५
 • सौ. सविता  निलेश नवले - ९९२२४५१४९३
 • श्री. तेजस गणपत नवले  - ९९२३४५९६९६
 • सौ. रुपाली विलास जगताप - ७७४३९८०१६८
 • सौ. सुष्मिता महेश कोहोकडे - ९९७०५६७७३८
 • श्री. राजेंद्र दत्तात्रय नवले - ९८२२७७६२११
 • सौ. मनिषा निकेतन नवले - ९०११६६५६१८
 • श्री. गणेश लक्ष्मण ताठे - ९८२२०७२०४५
 • श्री. सचिन बबन आबनावे - ९८२३२८२२२२
 • सौ. वर्षा नारायण नवले -९९७५३९७०२२
 • सौ. अर्चना चंद्रशेखर नवले - ९९६०४३५३७२
ग्रामसेवक -
श्री. विजय आबासाहेब जगताप - ९७३०४६६५९५

ग्रामपंचायत कारेगाव - ०२१३८- ६४५३२१

शिवतीर्थ प्रतिष्ठाण:
अध्यक्ष शहाजी तळेकर, उपाध्यक्ष सुजय दळवी, खजिनदार पोपटराव नवले. (व्हिडिओः तेजस फडके)

आपल्या गावच्या पानामध्ये सरपंच, उपसरपंच यांचे छायाचित्र व गावची संपूर्ण माहिती ठेवण्यासाठी संपर्क साधा.

अधिक माहितीसाठी संपर्क-
तेजस फडके- 9766117755 / 9049685787
सतीश केदारी- 8805045495 / 9403734322

 • 1

शिरूर तालुक्यात बाहेरील नागरिकांमुळे कोरोनाचा प्रसार झाला आहे, असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही