रंजन अशोकराव झांबरे

नाव : रंजन अशोकराव झांबरे
पत्ता : छञपती हौसिंग सोसायटी शिरुर, ता. शिरुर,जि. पुणे.
जन्मतारीख : ३/८/१९९३
मो. नं : 9096517936
ईमेल : ranjan8844@gmail.com
शिक्षण : पदवीधर
आवड : समाजसेवा

आणखी >>

सचिन बंडू शेलार

नाव - सचिन बंडू शेलार
पत्ता - वडगाव रासाई, ता. शिरुर, जि. पुणे.
जन्मतारीख - १३ डिसेंबर १९८४
मो. नं. - 9823820373 / 9011669911
शिक्षण - १२ वी
आवड - समाजसेवा
व्यवसाय - ओम शेलार गुळ उद्योग, वडगाव रासाई.

आणखी >>

श्री. महेश किशोर जगदाळे

नाव - श्री. महेश किशोर जगदाळे
पत्ता - मुंबई बाजार, शिरूर, ता. शिरूर, जि. पुणे.
जन्मतारीख - २० नोव्हेंबर १९८९
मो. नं. - 9763552838
शिक्षण - १२ वी
आवड - समाजसेवा
पद - तालुका उपाध्यक्ष, युवक कॉंग्रेस, शिरूर तालुका.

आणखी >>

दुकानदाराने चिमुकलीला चॉकलेट नाकारणे योग्य आहे का? दुकानदारावर कारवाई व्हावी काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही