गाव - पिंपळे जगताप

सरपंच उपसरपंच
सरपंच - शिवाजी ठकाजी जगताप
उपसरपंच - सौ. अर्चना राहुल नाईकनवरे
गावची लोकसंख्या - २०२१
दूरध्वनी क्रमांक - उपलब्ध नाही
तलाठी - उपलब्ध नाही
ग्रामसेवक - उपलब्ध नाही

  • 1